Periodontitis

Què és l’enfermetat periodontal?

Les enfermetats periodontals són patologies infeccioses, és a dir, causades per bactèries, que afecten al periodonci. Aquest està constituït per tots aquells teixits que soporten la dent: lligament periodontal, ós i geniva.

Les enfermetats periodontals poden dividir-se en dos grans entitats: la gingivitis i la periodontitis.

La gingivitis és una inflamació de les genives totalment reversible. En canvi, la periodontitis provoca inflamació de les genives i pèrdua òssia. Aquesta destrucció és irreversible i crea espais sota de la geniva, que anomenem bosses periodontals, que acumulen bactèries i poden posar en perill la supervivència de la dent.

Signes i síntomes més habituals:

  • Sagnat al raspallat
  • Mobilitat de les dents
  • Retracció de les genives
  • Geniva vermella i sensible
  • Mal alè
  • Augment de la sensibilitat
  • Increment de l’espai entre les dents
  • Canvi de posició de les dents

Què provoca la malaltia periodontal?

La malaltia periodontal està causada per bactèries. Les bactèries colonitzen l’espai entre les dents i la geniva formant placa (ara l’anomenem biofilm). En presència d’aquestes bactèries, la geniva s’inflamarà donant lloc a la gingivitis. Si permetem que segueixin dipositant-se bactèries es formaràn els depòsits mineralitzats de càlcul o sarro que atrauràn a més bactèries noves i més agresives que provocaràn destrucció dels teixits periodontals i l’òs causant periodontitis.

Certs factors de risc predisposen a patir periodontitis i faràn als nostres pacients mé ssusceptibles. Entre ells, és imortant destacar: predisposició genètica, el tabac, inmunodeficiències, l’estrés, etc.

 

Com es tracta la malaltia periodontal?

El tractament de la gingivitis requerirà l’eliminació de totes les bactèries mitjançant una profilaxis dental realitzada pel teu dentista o higienista. Part imprescindible del tractament consisteix en repasar la higiene oral assegurant que el pacient està motivat i coneix les tècniques i instruments adients.

El tractament de la periodontitis s’inicïa amb raspats i allisats radiculares. Aquest tractament pot fer-se sota anestèsia local i eliminarà tots els dipòsits de càlcul/sarro formats. Si es tracta de periodontitis més avançada i queden bosses periodontals remanents, es necessitarà una fase quirúrgica per accedir a les arrels i eliminar les bosses residuals.

Tratamiento de periodoncia

Com es pot prevenir l’aparició de periodontitis?

A Estoclinic dediquem molt d’esforç a prevenir l’aparició de gingivitis i periodontitis. Considerem que el millor tractament contra aquestes entitats és la prevenció: evitar-ne l’aparició. Per això és imprescindible instruir als nostres pacients, des de molt curta edat, a tenir una excel.lent cura de la seva higiene oral i a venir, com a mínim de forma anual, a les seves visites de manteniment o revisió. A més, estudiem cada cas de forma individualitzada per eliminar tots aquells factors de risc que són modificables de cada pacient.

 

Què és el manteniment?

Una vegada l’enfermetat periodontal està controlada i les bosses periodontals han reduït, els nostres pacients inicïen un programa de manteniment. Habitualment, els pacients periodontals ens visiten cada 3 o 4 mesos. Durant aquestes visites, es realitza un examen clínic exhaustiu, s’actualitza la informació radiogràfica si és necessari, es netejen totes les dents i s’instrueix al pacient en higiene oral.

Aquestes visites de manteniment són imprescindibles per evitar l’aparició de l’enfermetat periodontal de nou.

Limpieza con hilo dental
llama a la consultaLlámanos